N24-headeranimaatio.gif
 
 

Naantali 24H

Yhteiskunnan uudistamisen foorumi 12.–13.6.2019

 

Suomi kaipaa uudistuksia, mutta yhteiskunnan kehitystä jarruttaa keskinäisen luottamuksen rapautuminen. Todellisuudet eriytyvät, ja eri kuplista muodostetaan keskenään ristiriitaisia tilannekuvia. Luottamuksen uupuessa katoaa rakentava keskustelu ja sen myötä uudet ideat.

Me pystymme parempaan.

Uskomme, että luottamus on palautettavissa. Dialogi ei ole kuollut. Suuret ajatukset voi saada liikkeelle jo 24 tunnissa – jos tulemme toisiamme vastaan avoimin mielin, irti ennakkokäsityksistä ja irti vanhoista totuuksista. Lopetamme toistemme ohi puhumisen, ja sen sijaan pysähdymme kuuntelemaan.

Naantali 24h on yhteiskunnan uudistamisen foorumi, jossa ei ole lavoja, luentoja, titteleitä tai yleisöä – kaikki kutsutut ovat osallistujia ja tasa-arvoisia keskustelijoita. Huippuajattelijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin, missionaan määritellä Suomen ja Euroopan lähitulevaisuuden suuret kysymykset uusiksi.

Foorumin työpajoissa Suomen ja Euroopan suuria kysymyksiä ja pirullisia ongelmia taklataan yllättävillä kokoonpanoilla. Käsiteltäviä kysymyksiä ovat muun muassa Suomen rooli Euroopassa ja maailmassa, ilmastonmuutoksen hillitseminen, urbanisaatio, työn ja työelämän murros, vääjäämätön väestönkehitys, digitalisaatio sekä demokraattisen päätöksenteon tulevaisuus.

Luottamus, dialogi, uusi ratkaisu. 

Lisätietoja tapahtumasta tulevien viikkojen aikana, sekä info@naantali24h.fi.
Pysy kuulolla #naantali24h

 

ajankohtaista

 

Twitter

 

OHJELMA

Keskiviikko 12.6. 

11.00 Tapahtuma alkaa Naantalin Kaivohuoneella (Nunnakatu 7, 21100 Naantali)

12.00 Lounas Kaivohuoneella

13.15 Kokoontuminen Kaivohuoneen edustalla oman työryhmän kanssa

13.30 Työpajat alkavat eri lokaatioissa ympäri Naantalia

Kultaranta Resortissa järjestettäviin työpajoihin on bussikuljetus Kaivohuoneelta klo 13.15

Mikäli et pääse tapahtuman avaukseen, olethan yhteydessä info@naantali24h.fi niin ilmoitamme työpajasi lokaation sähköpostitse tapahtuman alkaessa.

15.00 Kahvitauko

15.30 Työpajat jatkuvat

17.00 Työpajatyöskentely päättyy

Bussikuljetus Kultaranta Resortilta ja Kaivohuoneelta Naantalin Kylpylään lähtee klo 17.10

Tauko ja majoittuminen Naantalin Kylpylään

18.10 Bussikuljetus Naantalin Kylpylästä Kaivohuoneelle

18.30 Illallinen Naantalin Kaivohuoneella

Keskustelu jatkuu illallisen jälkeen Naantalin kesäyössä, tarkemmat lokaatiot ilmoitetaan paikan päällä.    

Torstai 13.6.     

Aamiainen

8.50 Bussikuljetus Naantalin Kylpylältä Kaivohuoneelle

Huom! Huoneet tulee luovuttaa ennen siirtymistä Kaivohuoneelle

9.00 Yhteinen käsittely Kaivohuoneella

10.45 Loppusanat ja yhteenveto

11.00 Tapahtuma päättyy

11.15 Bussikuljetus Kaivohuoneelta Helsinkiin Kiasman pysäkille

Työpajojen teemat

Uusi urbanisaatio; Tulevaisuuden kaupungit, asuminen ja liikenne

Miten kaupungistuminen muuttaa yhteiskuntaa, ja mitä mahdollisuuksia uusi urbanisaatio tuo? Miten sen tuomiin haasteisiin tulee vastata?

Digitalisaation mahdollisuudet Suomelle ja Euroopalle

Digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation tarjoamat mahdollisuudet EU:lle. Suomi digitalisaation edelläkävijänä ja innovaatioiden mahdollistajana.

Vääjäämätön väestönkehitys; Vanheneva, entistä monikulttuurisempi Suomi?

Miten väestönkehitys ja ikärakenne muuttaa Suomea, ja miten väestökehityksen haasteisiin tulee vastata? Tulevaisuuden Suomi on entistä monikulttuurisempi - miten tämä muuttaa yhteiskuntaa?

Uusi EU; Suomen johdolla Brexitin jälkeiseen Eurooppaan

Euroopan Unionin uusi dynamiikka ja seuraavien viiden vuoden kohtalonkysymykset. Suomen ja Pohjoismaiden rooli unionissa. 

Tulevaisuuden osaaminen ja koulutus

Miten työelämän murros haastaa koulutus- ja osaamispolitiikkaa; yhden tutkinnon maailmasta jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen yhteiskuntaan. Tulevaisuuden avaintaidot ja oppimisen muodot. 

Työn ja työelämän murros

Työn ja työmarkkinoiden murros, uudet työn ja toimeentulon muodot. Duunarista itsensätyöllistäjäksi - työelämän uudet roolit ja ammatilliset paletit. 

Pariisista eteenpäin; Ilmastopolitiikka 2020-luvulla

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaadittava ilmastopolitiikka Suomessa, EU-tasolla ja globaalisti. Suomen ja EU:n rooli suunnannäyttäjänä. Ilmastonmuutoksen ja vastuullisen ilmastopolitiikan vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tulevaisuuden hoiva ja perusturva; Hyvinvointivaltion tulevaisuus

Sosiaali-, terveys- ja peruspalveluiden tulevaisuuden mallit, vaatimukset - ja innovaatiot. Hyvinvointivaltion turvaverkkojen tulevaisuus ja rahoitus. 

Miten pidämme kaikki mukana; Työkaluja syrjäytymisen ehkäisyyn

Ratkaisuja kaikkien nuorten tukemiseen ja yksilöllisten polkujen löytämiseen. Yhteiskunnan turvaverkot ja tuki halki elämän niille, jotka uhkaavat jäädä matkasta. 

Euroopan rajat ja turvallisuus; Valvonta ja vapaa liikkuvuus

EU:n yhteinen raja- ja lähialuepolitiikka, rajavalvonnan ja vapaan liikkuvuuden suhde. Näkemyksiä ja ratkaisuja unionin kansalaisten turvallisuuden ja vapauden rakentamiseen. 

Uusi talous; Liike-elämän uudet mahdollisuudet ja menestystarinat

Mistä nousevat seuraavat suomalaiset menestystarinat? Liike-elämän uudet muodot ja alustat, uusien innovaatioiden synty ja vaatimukset. 

Politiikan pelastajat; Demokraattisen päätöksenteon tulevaisuus

Kansanvallan rakenteiden uudistamistarpeet ja uudet toimijat - miten säilytetään edustuksellisen demokraattisen päätöksentekojärjestelmän luottamus ja legitimiteetti? Politiikan tekemisen uudet muodot ja innovaatiot.

miltton_maria_kiraly-21.jpg

Uusi urbanisaatio; tulevaisuuden kaupungit, asuminen ja liikenne

Ketju:

Segregaatio, uusi (monta kulttuuria yhdistävä) yhteisöllisyys

Yhteisöllisyyden kaupunginosatasoinen fasilitointi (Varissuon lähiöpolku)

Kehityskolmiot:

Kaupunki 1: Ihmiset, palvelut, työ

Kaupunki 2: Vuorovaikutus, innovaatiot, uusi työ

Mitä viemme täältä eteenpäin:

Asumisyhteisöfasilitointi!

Terveiset työryhmälle:

Maaseudun ja kaupungin suhde?


DIGITALISAATION MAHDOLLISUUDET SUOMELLE JA EUROOPALLE

Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

 • Millaista osaamista tarvitaan? Onko osaajia tarpeeksi? 

 • Miten pidetään kaikki mukana? Tasa-arvo? Kansalaiset + alueet

 • Miten Suomi/ Eurooppa voisi olla digitalisaation ja ihmiskeskeisen tekoälyn hyödyntämisen kärjessä?

 • Miten nuorista luovia teknologian käyttäjiä?

 • Miten tuetaan jatkuvaa oppimista?

 • Miten pidetään lainsäädäntöä ajan tasalla?

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

 • Panostus koulutukseen!

  •  Ihmiskeskeisyys, sosiaaliset taidot, luovuus

  • Tavoitettavuuden parantaminen

  • Osaamisen jatkuva päivitys + mikrotutkinnot

 • Suomi ja Eurooppa lainsäädännön ja etiikan kärjessä

  • Markkinavaltti, demokratian edistäminen

 • Kokeilukulttuurin vahvistaminen

 • Think big -mindset

 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

Positiivista, luovaa ajatusta !

Kaapelia =) (eli yhteyksiä)

Kokeilukulttuuria

Opettelemme tekoälyn perusteet


VÄÄJÄÄMÄTÖN VÄESTÖNKEHITYS; VANHENEVA, ENTISTÄ MONIKULTTUURI-SEMPI SUOMI?

Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

 • Miten lisäämme rohkeutta tehdä?

 • Miten muutetaan on-off työmarkkinat?

 • Miten luodaan luottamusta tulevaisuuteen? 

 • Miten kannustetaan perheen perustamiseen?

 • Miten yhteiskuntamme olisi inklusiivisempi?

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

 • Joustavuus: asenteet, työmarkkinat, sosiaaliturva

 • Mahdollistetaan työnteko iästä, taustasta, elämäntilanteesta riippumatta

 • Monimuotoisuus ja mahdollistaminen (mm. kieli)

 • Päivitetään hyvinvointivaltion palvelulupaus

Mitä viemme täältä eteenpäin:

MUUTOKSET ON ALOITETTAVA NYT!

 • Perhevapaajärjestelmä

 • Sosiaaliturvauudistus: jokainen hetki työtä kannattaa

 • Iäkkään väestön työllistäminen/uudelleenkoulutus

 • Yksilöiden asenteet remonttiin

 • Eläkejärjestelmä

 • Työttömyysturvajärjestelmä 

 • Maahanmuuttajien kotouttaminen + koulutus

#NYTONPAKKO

Terveiset työryhmälle:

Kansainvälinen adoptio -> miten kehittää eettisesti kestäväksi?

Miten hyvinvointivaltio kestää työn murroksen?
-> Yhä harvempi enää perinteisessä ansiotyössä

Miten uudistukset suunnitellaan ja valmistellaan ?
-> Ketkä mukana? 


UUSI EU; SUOMEN JOHDOLLA BREXITIN JÄLKEISEEN EUROOPPAAN

Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

EU:n legitimiteetti ja EU:n yhteinen tulevaisuus 

Sukupolvikuilu

Brexit, itälaajentuminen 

Oikeusvaltion rapautuminen

Regulaation soveltamisen puutteet

 

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

Tulevaisuustarinan EU:lle 

Sitoutuminen yhteisiin arvoihin

Me olemme EU -retoriikan merkitys 

EU:n politisoiminen

EU:n tulevaisuustyön käynnistäminen 

Suomen puheenjohtajuuskausi

 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

Luomme yhdessä EU:n tulevaisuustarina

Terveiset työryhmälle:

EKP:n pääjohtajan rooli ratkaisee


TULEVAISUUDEN OSAAMINEN JA KOULUTUS

Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

Mikä on mahdollinen palvelulupaus?

Mikä on tulevaisuuden toimeentulolupaus?

Minkälainen hoivamalli ikäihmisille?

 

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

Hoivassa tarve ennen kaikkea kotihoidon palvelulupauksella 

Innovatiivinen asuminen

Vastikkeellisina palvelut ja toimeentulo tukevat toisiaan 

Arvokkaan ja turvallisen ikääntymisen suunnitelma jokaiselle toteutettuna mobiili-/kotikäyntineuvola -mallilla 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

Tulevaisuususkon ja vakaan optimismin 

Saman kunnianhimon tason

 

Jätä kommenttisi työryhmälle: 

Innovatiivisuus ei korvaa ihmistä. Mistä koulutettua/osaavaa henkilökuntaa hoiva-alalle?

Missä ihmisen vastuu omasta hyvinvoinnista?
-> reaktiivinen vs. proaktiivinen hyvinvointi!

Nuoren sukupolven huomiointi


TYÖN JA TYÖELÄMÄN MURROS

Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

-       Mitä työ on / Mitä mitataan? Palkkatyö vai toimettomuuden vastakohta

-       Työsuhteen käsite tulevaisuudessa, toimiiko sääntely? Jäykkyys vs. suojelu 
-> erilaiset työn tekemisen muodot

-       Kuinka varmistetaan riittävä osaaminen, osaamisen tunnistaminen ja päivittäminen?

-       Muut kohtaanko-ongelmat (maantieteellinen)

o   Piilotyöpaikat ja tarvetyöpaikat, syrjintä

-       Riittääkö työtä ja toimeentuloa?

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

-       Johtamisen merkitys kasvaa -> Johtamiset uudelleen määrittely!

o  Esimiehisyys, itsensä johtaminen

o  Merkityksen luominen ja motivointi 

o  Yhteisöllisyys

-       Keinoäly avuksi oman osaamisen tunnistamiseenja esiintuomiseen + muut keinot (tietoisuus)

-       Liikkuvuuden merkitys alueiden, alojen, ammattien ym. välillä

Mitä viemme täältä eteenpäin:

-       Käynnistetään keskustelu työn jakamisesta + toimeentulosta 

èHaastetaan Harakka perustamaan tulevaisuutta luotaava monialainen, poikkitieteellinen ryhmä pohtimaan erityisesti työn jakamista ja siihen liittyviä kysymyksiä (€)

-       Enemmän konkretiaa osaamisen kehittämiseen

 

Jätä kommenttisi työryhmälle: 

Uskallettaisiinko kuvitella maailma, jossa ei ole työtä?

Koska astutaan ulos omasta työkuplasta näissä keskusteluissa?

Lisää sisäistä yrittäjyyttä


Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

 • Minkälainen järjestelmä kannustaisi poliittista järjestelmää, talouden toimijoita ja kuluttajia muuttamaan käyttäytymistä?

 1. Aikajänteen pidentäminen

 2. Kansallinen vs. kansainvälinen vastuu

 3. Kilpailukyky

 4. Hillitseminen vs. sopeutuminen

 

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

 • Lisää EU:ta (toimivalta, federalistinen rakenne, päästökaupan laajennus)

 • Tilannekuva, viestintä, median rooli (pois klikkijournalismista ja -politiikasta)

 • Taloudelliset kannusteet (kuluttajat/yritykset) pitkällä aikajänteellä 

 • Globaali kytkentä EU:n kautta

 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

 • Yleisjeesustelusta konkreettisiin kannusteisiin

 • Selvitetään (Sitra?) päätöksentekijöiden kriisitietoisuus ja aikajänteen ymmärrys >> lisätään 

 • -       Paikallisia toimia tarvitaan, mutta EU on tie globaaliin vaikuttavuuteen

Jätä kommenttisi työryhmälle: 

Mikä on kunnianhimoista ilmastotyötä tekevien kaupunkien rooli tulevaisuudessa? 
Tuleeko globaalien kaupunkien välille ilmastosopimuksia? 

Positiivisia kannustimia, myös aluetasolla

PARIISISTA ETEENPÄIN; ILMASTOPOLITIIKKA 2020-LUVULLA


Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

-       Miten kv-opiskelijat saadaan suomalaistumaan ja suomalaiset kansainvälistymään?

-       Miten taataan kaikille todellinen mahdollisuus päästä korkeakoulutukseen taustasta riippumatta?

-       Miten varmistetaan, että ihmiset eivät uuvu ja pysyvät mukana kun paineet oppimisesta kasvavat?

-       Miten huolehditaan työuran aikaisesta oppimisesta?

-       Miten turvataan koulutuspolun aikana yksilöllisen kehittymisen tuki tasoittamaan eroja lähtökohdista? 

-       Miten taataan riittävät resurssit koko koulutusjärjestelmälle 
-> arvovalinta

-       Miten käytetään järjestelmää ratkomaan ongelmia? 

 

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

KV:

Pakollinen ruotsi/suomi, tehokas, kaikkia koskeva koti kansainvälistym., lupakäytännöt

Varh. tuki: 

- Työaikaa ohjaukseen ja tukeen, varhainen tuki (varh. kasv.), integroidaan psykososiaalinen tuki koulun arkeen ja käytäntöihin, selvät vastuujaot, tiedonsaanti

Työura-aik. opp.:

-       Työhön integroitu oppiminen

-       Intressien näkyväksi tekeminen -> vastuiden jakaminen sen kautta

-       Opp. Myönteinen ilmapiiri / osaamisen jakaminen

-       Opiskelu saatava helpoksi

Järjestelmä ratkomaan ongelmia: 

-       Koulujärj. osien raja-aitojen madaltaminen

-       Kannustettava kk:t tekemään yhteistyötä, oppijalähtöisyys, asiakaslähtöisyys

 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

 • Yksilöllistämisen merkitys läpi opinpolun – tuki ja ohjaus yksilöksi kasvamiseen

 • Koulutuksen tasa-arvon ja saavutettavuuden turvaaminen (perheiden tuki, sote-palvelut) -> myös aikuisten osalta 

 • Yksilön, työnantajan ja valtion roolien ja vastuiden sopiminen yhdessä (kannusteet) 

 • Sovittava vastuut työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen 

 •  Joustavuutta järjestelmään!

 • Eri-ikäisistä huolehtiminen

 

Jätä kommenttisi työryhmälle: 

 • Täsmä koulutus kieliopinnoissa 

 • Mikrotutkinnot 

 • ”Parasta ennen” leima tutkinnolle?

 • Koulutus luontaiseduksi (tuloverolaki) vrt. esim. kulttuuri-, liikuntaseteli jne. = koulutusseteli

 • Osaaminen kasvaa yhä useammalla työtä tehdessä vrt. Valmet Automotive

TULEVAISUUDEN HOIVA JA PERUSTURVA; HYVINVOINTIVALTION TULEVAISUUS


SYRJÄYTYMINEN JOHTUU MEISTÄ

Me voimme kuoria rakenteita toistemme välistä: poliitikkoina, virkamiehinä, läheisinä ihmisinä

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

 1. Työuratakuu

 2. Osaamistakuu

 3. Aikuistakuu

 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

Osallisuuden käsitteiden remontti > Jokaisessa on potentiaalia

LAKKAUTETAAN TYÖTTÖMYYS

 

Jätä kommenttisi työryhmälle: 

-       Etuoikeutettujen puhe syrjäytymisestä 

o   Kenellä oikeus määritellä syrjäytyminen?

o   Ketkä mukana ratkomassa asiaa?

-       Oppisopimuskäytäntö aktivioidaan

-       NEET-nuorten asenteenkohetaminen

MITEN PIDÄMME KAIKKI MUKANA; TYÖKALUJA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN


Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

-   Miten turvataan ulkorajat

-   Laiton maahanmuutto/kasvava muuttoliike

-   Mitkä ovat EU:n taloudelliset rajat

-   Miten taataan kyberturvallisuus

 

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

Mahdollisimman laaja toimivaltuus 
- oikea tie kehittää EU-rajavalvontaa

Yhteisen turvapaikkapolitiikan kehittäminen
- Työperäisen maahanmuuton helpottaminen
- Kannustimet

Rajat ovat globaalit, ei voi katsoa sisäänpäin

 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

”Ei saa olla naiivi”

Lisää EU:ta -> kyber mukaan lukien

Pitää korostaa vahvuuksia ja EU:n hyötyä

 

Jätä kommenttisi työryhmälle: 

Kannattaako miettiä kenelle myydään aseita!

Voisiko turvallisuutta lisätä se, että EU:sta tehtäisiin nykyistä sosiaalisempi projekti?

Onko EU:lla toimiva maanosan muuttopolitiikka?

EUROOPAN RAJAT JA TURVALLISUUS; VALVONTA JA VAPAA LIIKKUVUUS


Työryhmän löytämät keskeiset kysymykset teemasta: 

1.     Miten ”vanha” talous muuttuu ”uudeksi”

2.     Miten syntyy aidosti uutta taloutta

 

Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

1.     – kunnianhimoinen ja mahdollistava regulaatio

-       Kasvava törmäyttäminen, yritysten jatkajat x Slush

-       Asiakaskokemus

o   Esitteen laajentaminen

o   Perusoikeudet, koulutus, arvot jne. 

-       Kunnianhimoinen ilmasto- ja vastuullisuusagenda 

2.     …se, että yritysten rooli yhteiskunnassa kasvaa; Mitä sanotte lupauksellenne kun he kysyvät ”miksi ette tehneet tälle mitään”
1) lihan teollinen tuotanto
2) uusi inhimillisyys ja yhteisöllisyys
3) ilmastonmuutos

 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

-       Meidän pitää olla kapinallisia visiönäärejä 
-> syntyykö ilman kriisiä?

-       Tapaamme syyskuussa uudelleen. Kutsumme verkostoistamme 5 mielenkiintoista henkilöä ja puhutaan ”kapinallisestä visiönäärisyydestä”

 

Jätä kommenttisi työryhmälle: 

Hienoa, että olette tapaamassa ja jatkamassa keskusteluja syyskuussa -> raportoikaa tästä #naantali24h

UUSI TALOUS; LIIKE-ELÄMÄN UUDET MAHDOLLISUUDET JA MENESTYSTARINAT


Työryhmän löytämät keskeiset (kysymykset) haasteet teemasta: / Keskustelussa esiin nousseet parhaat vastaukset: 

 1. Disinformaatio leviää helpommin: Teknologian valmius tunnistaa faktaa; tunnistautuminen mukaan; vastuullinen ja avoin journalismi; medialukutaidon lisääminen; alustan vastuu

 2. Politiikka ei pysty vastaamaan ongelmiin nopeasti
  Ihmiset ovat kärsimättömiä -> jatkuva nopeuden vaade: Lisää rotaatiota (rajoitetut kaudet, 100 kediä) ; vähemmistöhallitus -> kompromissit takaisin kunniaan; 2-kamarinen eduskunta; keskeneräisyyden sietäminen

 3. Perinteiset puolueet pyrkivät maksimoimaan valtaa:

  • Satsataan journalismiin; järjestelmä ajaa nyt tähän, eli muutetaan järjestelmää; esim. 2-kamarinen eduskunta kausien rajoittaminen, vähemmistöhallitus ja RADIKAALI ratkaisu arvotaan päättäjät

 4.  Ihmiset eivät luota puolueisiin ja niiden ongelmanratkaisukykyyn
  Halutaan vaikuttaa uusille tavoilla – silti puolueet vallassa

  • Osallisuuden ja kuulemisen lisääminen; järjestöt voisivat asettaa ehdokkaita; suoria osallistumiskeinoja lisää; lisää avoimuutta kaikkiin vaiheisiin; eriarvoistumisen torjuminen; ”vote on your birthday” -kampanja 

 5. Poliittinen puhe syrjäyttää ihmisiä, kannustetaan inhimillisyyteen ja aitouteen (median rooli); politiikkaa kouluihin; satsataan journalismiin niin, että sielläkin tehdään uudella tavalla

 6. Lobbaaminen ei ole aina läpinäkyvää

  • Poliitikkojen sparraaminen + perehdytys uran alussa; toiminnan avoimuus sekä lobbarin että politikon toimesta; lobbarirekisteri ilman katvealuetta; lobbaamiseen pitää myös suhtautua uudella tavalla – se on osa demokraattista järjestelmää 

 

Mitä viemme täältä eteenpäin:

 • Yhteistä toivetta avoimuudesta

 • Avointa suhtautumista uudenlaisiin ratkaisuihin 

 • Toiveikkuutta – kaikki politiikassa ei ole rikki

 

Jätä kommenttisi työryhmälle: 

-       Vaalikausisyklin rikkominen estäisi pikavoittojen hakemista 

o   Limittäiset kaudet?

-       Kansalaisten luottamusta politiikkaan parannettava

POLITIIKAN PELASTAJAT; DEMOKRAATTISEN PÄÄTÖKSENTEON TULEVAISUUS