Naantali 24h julkaisi 30 tulevaisuusteesiä Suomelle

Ensimmäinen yhteiskunnan uudistamisen festivaali, Naantali 24h, keräsi 12.–13.6. Naantaliin yli 170 vaikuttajaa taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin. Tapahtuman tavoitteena oli määritellä Suomen suuret kysymykset yhdessä uusiksi ja rakentaa avointa vuoropuhelua. Tapahtuman teemoiksi nousivat luottamuksen rakentaminen ja dialogin paluu, joiden pohjalta osallistujat kokosivat yhteensä 30 tulevaisuusteesiä Suomelle. Tapahtuman järjestivät yhdessä Naantalin kaupunki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Alma Talent ja Miltton.

Tilaisuuden avasi arkkipiispa Tapio Luoma sekä esseisti Silvia Hosseini, jonka jälkeen osallistujat jakautuivat kymmeneen työpajaan pohtimaan Suomen suuntaa yllättävissä kokoonpanoissa. Tapahtuman pääteeman, eli luottamuksen rakentamisen ja avoimen dialogin hengessä kaikkien Naantali 24h -festivaaliin osallistuvien nimet julkaistiin etukäteen.

Työpajoissa keskusteltiin luottamuksesta, osaamisesta ja koulutuksen tulevaisuudesta, kestävästä kehityksestä, hyvän elämänlaadun mittareista, kaupungistumisesta, tasa-arvosta, teknologiasta, työstä ja työllisyyden tulevaisuudesta, kilpailukyvystä ja Suomen roolista maailmassa. 

Intensiivisen työpajatyöskentelyn tuloksena osallistujat muotoilivat eilisen aikana yhteensä 30 tulevaisuusteesiä, jotka esiteltiin tapahtuman toisen päivän aamuna päättäjäpaneelille. Suorana lähetyksenä Kauppalehden ja Iltalehden nettisivuilla striimattuun paneeliin osallistuvat Katri Kulmuni (kesk), Sanni Grahn-Laasonen (kok), Simon Elo (sin), Ville Skinnari (sd), Touko Aalto (vihr), Li Andersson (vas), Laura Huhtasaari (ps), Anna-Maja Henriksson (r.) ja Sari Essayah (kd). 

Esiin nousi muun muassa seuraavia tulevaisuusteesejä: ”Suomen tulee hyödyntää maahanmuuttajien osaaminen ja kannustaa yrityksiään rohkeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen”, "Suomen tulee pidentää oppivelvollisuutta molemmista päistä", "Suomen tulee olla hiilineutraali ja globaalin kestävän hiilikädenjäljen suunnannäyttäjä", "Suomen tulee tehdä kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta kilpailutekijä", ”Suomen tulee ottaa kaikkien kyvykkyys ja osaaminen käyttöön tekemällä diversiteetistä vahvuus ja kilpailutekijä”,  ja "Suomen tulee palauttaa työylpeys kunniaan".

Kaikki tulevaisuusteesit kokonaisuudessaan löytyvät täältä

Lisätietoja:
Maria Vaismaa
Viestintäjohtaja, Miltton Oy
+358 40 7529 198
maria.vaismaa@miltton.fi