Naantali 24h -tapahtuman ohjelmarunko ja työpajojen teemat julkistettu

Tänä vuonna Naantalissa paneudutaan Suomen ja Euroopan lähitulevaisuuden suuriin kysymyksiin ja vastauksiin. Viime vuoden tapaan jakaudumme ensimmäisenä päivänä keskustelemaan teemakohtaisiin työpajoihin yllättävissä kokoonpanoissa, jonka jälkeen tuomme keskustelun tuotokset yhteiseen käsittelyyn tapahtuman toisena päivänä.

Naantali 24h -foorumin työryhmissä keskustellaan teemoittain:

 Uusi urbanisaatio; Tulevaisuuden kaupungit, asuminen ja liikenne
Miten kaupungistuminen muuttaa yhteiskuntaa, ja mitä mahdollisuuksia uusi urbanisaatio tuo? Miten sen tuomiin haasteisiin tulee vastata? 


Digitalisaation mahdollisuudet Suomelle ja Euroopalle
Digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation tarjoamat mahdollisuudet EU:lle. Suomi digitalisaation edelläkävijänä ja innovaatioiden mahdollistajana.

 
Vääjäämätön väestönkehitys; Vanheneva, entistä monikulttuurisempi Suomi?
Miten väestönkehitys ja ikärakenne muuttaa Suomea, ja miten väestökehityksen haasteisiin tulee vastata? Tulevaisuuden Suomi on entistä monikulttuurisempi - miten tämä muuttaa yhteiskuntaa?
 

Uusi EU; Suomen johdolla Brexitin jälkeiseen Eurooppaan
Euroopan Unionin uusi dynamiikka ja seuraavien viiden vuoden kohtalonkysymykset. Suomen ja Pohjoismaiden rooli unionissa.

 
Tulevaisuuden osaaminen ja koulutus
Miten työelämän murros haastaa koulutus- ja osaamispolitiikkaa; yhden tutkinnon maailmasta jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen yhteiskuntaan. Tulevaisuuden avaintaidot ja oppimisen muodot.
 

Työn ja työelämän murros
Työn ja työmarkkinoiden murros, uudet työn ja toimeentulon muodot. Duunarista itsensätyöllistäjäksi - työelämän uudet roolit ja ammatilliset paletit.
 

Pariisista eteenpäin; Ilmastopolitiikka 2020-luvulla
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaadittava ilmastopolitiikka Suomessa, EU-tasolla ja globaalisti. Suomen ja EU:n rooli suunnannäyttäjänä. Ilmastonmuutoksen ja vastuullisen ilmastopolitiikan vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan.
 

Tulevaisuuden hoiva ja perusturva; Hyvinvointivaltion tulevaisuus
Sosiaali-, terveys- ja peruspalveluiden tulevaisuuden mallit, vaatimukset - ja innovaatiot. Hyvinvointivaltion turvaverkkojen tulevaisuus ja rahoitus.

 
Miten pidämme kaikki mukana; Työkaluja syrjäytymisen ehkäisyyn
Ratkaisuja kaikkien nuorten tukemiseen ja yksilöllisten polkujen löytämiseen. Yhteiskunnan turvaverkot ja tuki halki elämän niille, jotka uhkaavat jäädä matkasta.
 

Euroopan rajat ja turvallisuus; Valvonta ja vapaa liikkuvuus
EU:n yhteinen raja- ja lähialuepolitiikka, rajavalvonnan ja vapaan liikkuvuuden suhde. Näkemyksiä ja ratkaisuja unionin kansalaisten turvallisuuden ja vapauden rakentamiseen.
 

Uusi talous; Liike-elämän uudet mahdollisuudet ja menestystarinat
Mistä nousevat seuraavat suomalaiset menestystarinat? Liike-elämän uudet muodot ja alustat, uusien innovaatioiden synty ja vaatimukset.


Politiikan pelastajat; Demokraattisen päätöksenteon tulevaisuus
Kansanvallan rakenteiden uudistamistarpeet ja uudet toimijat - miten säilytetään edustuksellisen demokraattisen päätöksentekojärjestelmän luottamus ja legitimiteetti? Politiikan tekemisen uudet muodot ja innovaatiot.

 

Tapahtuman ohjelmarunko:

Keskiviikko 12.6. 

8.15      Kuljetus Helsingistä Naantaliin

11.00    Alustuspuheenvuorot

12.00    Yhteinen lounas

13.15    Siirtyminen työpajoihin

13.30    Työpajatyöskentely

Osallistujat jaetaan etukäteen 12 työryhmään, joilla on kullakin omat teemansa

15.00    Kahvitauko

15.30    Työpajatyöskentely jatkuu

17.00    Työpajatyöskentely päättyy

            Tauko ja majoittuminen

18.30    Illallinen

21.00    Keskustelu jatkuu Naantalin ravintoloissa ja baareissa 

 

Torstai 13.6.     

9.00     Työpajatyöskentelyn teemat tuodaan yhteiseen käsittelyyn

11.00    Naantali 24h päättyy

11.30    Kuljetus Naantalista Helsinkiin

            Perillä Helsingissä noin klo 13.45