Tämä joukko kokoontuu Naantaliin uudistamaan yhteiskuntaa

Jo toista kertaa järjestettävä Naantali 24h on Suomen ja Euroopan kohtalon kysymyksiin ratkaisuja etsivä foorumi, jossa ei ole lavoja, luentoja tai yleisöä – kaikki kutsutut ovat osallistujia ja tasa-arvoisia pääpuhujia.

Tapahtuman pääteeman, eli luottamuksen rakentamisen ja avoimen dialogin, hengessä julkaisemme kaikkien Naantali 24h -foorumiin osallistuvien nimet, ilman titteleitä tai organisaatioita, kuten tilaisuuden henkeen kuuluu. Kutsuvierasjoukko koostui eri yhteiskunnan alojen vaikuttajista, aina taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin. Tapahtuman tavoitteena on määritellä Euroopan ja Suomen suuret kysymykset uusiksi ja rakentaa avointa vuoropuhelua.

Naantalissa osallistujat jakautuvat kahteentoista työpajaan, joissa sukelletaan Euroopan ja Suomen tulevaisuuden suuriin kysymyksiin yllättävissä kokoonpanoissa. Kukin työpaja esittelee oman teemansa koonnin festivaalin toisen päivän aamuna Naantali 24h:n muille osallistujille.

Tapahtuman osallistujat:

Riku Aalto

Mika Aaltola

Jacob af Forselles

Minna Aila

Juha Ala-Huikku

Piia Alvesalo

Johannes Anttila

Timo Anttila

Ona Aula

Muhis Azizi

Tommy Björkskog

Ville Blåfield

Paul Brück

Christina Dahlblom

Jarkko Eloranta

Miia Eloranta

Alvar Euro

Sture Fjäder

Toni Forsblom

Anders Gardberg

Hanna Gustafsson

Sirpa Hagsberg

Tiina Haimi

Kari Häkämies

Miika Halonen

Miihkali Härkönen

Riikka Heikinheimo

Fredrik Heinonen

Susa Helin

Sauli Hievanen

Niku Hooli

Matti Huutola

Kati Ihamäki

Heini Jalkanen

Harri Järvinen

Susanna Jokimies

Maria Jokinen

Kristiina Jokisuu

Pekka Jokisuu

Hannu Jouhki

Julia Jousilahti

Vilhelm Junnila

Esa Kallio

Pentti-Oskari Kangas

Jaakko Kangasniemi

Olli Kärkkäinen

Antti Kasi

Ella Kasi

Kata Kaski

Lauri Kattelus

Jussi Kekkonen

Jyrki Kemppainen

Päivi Kerkola

Mikko Kiesiläinen

Mika Kiviharju

Ville Kopra

Ari Korhonen

Jarkko Koro

Sini Korpinen

Paavali Kukkonen

Veli-Matti Kuntonen

Heli Kurki

Joel Kuuva

Laura Kyyrö

Jani Laatikainen

Sakari Laiho

Minna Långström

Sanni Lehtinen

Jesper Lempiäinen

Timo Leskinen

Miia Liesegang

Jarno Limnéll

Jan Lindström

Noora Löfström

Riina Lumme

Tapio Luoma

Salla Luomanmäki

Riitta Luotio

Marko Luukkonen

Janina Mackiewicz

Anna Mäkipää

Sanna Marttila

Esa-Pekka Mattila

Ida Mielityinen

Timo Miettinen

Lauri Muranen

Jouni Mutanen

Riikka Mykkänen

Tarja Niemelä

Johanna Niemi

Heidi Nieminen

Valtteri Niiranen

Hanna Nurminen

Arto Oikarinen

Merja Paavola

Marja Pajulahti

Leena Palmulaakso-Nylund

Juha Pankakoski

Juha Pantzar

Kirsi Pimiä

Iiro Pöyhönen

Simo Pöyhönen

Elina Pylkkänen

Erkka Railo

Eemeli Rajala

Teija Raninen

Olli Rannisto

Hannamari Rannisto

Ville-Veikko Rantamaula

Laura Rantanen

Niina Ratilainen

Tarja Rautiainen

Tiina Rinne-Kylänpää

Juho Romakkaniemi

Mikko Rönnholm

Leena Rönnholm

Annika Rönni-Sällinen

Panu Routila

Sanni Salmenoja

Eeva Salmenpohja

Anne Salo

Kai Salo

Marja Sannikka

Timo Saranpää

Katri Sarlund

Laura Saurama

Pekka Sauri

Lotta Savinko

Saara Seppälä

Olli Setänen

Saku Sipola

Olli Sirén

Saara-Sofia Sirén 

Ari Steiner

Paula Steiner

Akusti Suomi

Tero Tavio

Elias Tenkanen

Lauri Tierala

Jussi Tolvanen

Merru Tuliara

Kristiina Turtonen

Markku Tuuna

Annika Urpolahti

Elina Ussa

Mari Vaattovaara

Mikko Valtonen

Minna Vanhala-Harmanen

Mika Varjonen

Emma-StinaVehmanen

Kari Veijonen

Tuikku Veijonen

Katja Veirto

Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve

Ville Viita

Antti Viitanen

Janne Virtanen

Sannamari Vuorela

Johanna Vuorelma

Vesa Vuorenkoski

Reetta Wallén

Jyrki Wallin

Stefan Wallin

Hanna Wass

Outi Wendelin

Jan Westö