NAANTALI 24H KERÄSI YHTEEN 160 YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAJAA

Toista kertaa järjestetty yhteiskunnan uudistamisen foorumiNaantali 24h keräsi 12.–13.6. Naantaliin 160 vaikuttajaa taloudesta politiikkaan ja teknologiasta akateemiseen kenttään. Tapahtuman tavoitteena oli määritellä Euroopan ja Suomen suuret kysymykset yhdessä uusiksi ja rakentaa avointa vuoropuhelua. Tapahtuman järjestivät tänä vuonna Akava, Fortum, Konecranes, Miltton, Naantalin kaupunki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja SATO.

Kansallisen ja kansainvälisen tulevaisuuden yhdessä rakentamiseen liittyviä kysymyksiä lähestyttiin eri näkökulmista jo tapahtuman avanneissa alustuspuheenvuoroissa. Tilaisuuden avasi pääministeri Antti RinteenNaantaliin kokoontuneelle joukolle lähettämä videotervehdys, jonka jälkeen kuultiin Pulitzer-palkitun kirjailija-toimittaja Anne Applebaumin alustus EU:n tulevaisuudesta. Viimeisenä puhui arkkipiispa Tapio Luoma, joka korosti puheenvuorossaan inhimillisyyden merkitystä politiikassa ja nykymaailmassa. 

Avajaistilaisuuden jälkeen osallistujat jakautuivat kahteentoista työpajaan pohtimaan Euroopan ja Suomen suuria kysymyksiä yllättävissä kokoonpanoissa. Tapahtuman pääteeman eli luottamuksen rakentamisen ja avoimen dialogin hengessä kaikkien Naantali 24h -festivaaliin osallistuvien nimet julkaistiin etukäteen ja löytyvät täältä.

Työpajoissa keskusteltiin luottamuksesta, osaamisesta ja koulutuksen tulevaisuudesta,  ilmastopolitiikasta ja kestävästä kehityksestä, hyvän elämänlaadun mittareistaja sitä tukevista rakenteista, kaupungistumisesta, tasa-arvosta, teknologiasta, työstä ja työllisyyden tulevaisuudesta, kilpailukyvystä, demokratian tulevaisuudestaja Suomen roolista maailmassa.

Intensiivisen työpajatyöskentelyn tuloksena osallistujat muotoilivat ajatuksensa julistepohjalle, jotka esiteltiin seuraavana aamuna muille ryhmille yhteisessä aamutilaisuudessa ja kolmessa pienoispaneelissa.

Kaikkien työpajojen kokoavat julisteet tullaan lisäämään Naantali 24h -kotisivuille.

Tämä joukko kokoontuu Naantaliin uudistamaan yhteiskuntaa

Jo toista kertaa järjestettävä Naantali 24h on Suomen ja Euroopan kohtalon kysymyksiin ratkaisuja etsivä foorumi, jossa ei ole lavoja, luentoja tai yleisöä – kaikki kutsutut ovat osallistujia ja tasa-arvoisia pääpuhujia.

Tapahtuman pääteeman, eli luottamuksen rakentamisen ja avoimen dialogin, hengessä julkaisemme kaikkien Naantali 24h -foorumiin osallistuvien nimet, ilman titteleitä tai organisaatioita, kuten tilaisuuden henkeen kuuluu. Kutsuvierasjoukko koostui eri yhteiskunnan alojen vaikuttajista, aina taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin. Tapahtuman tavoitteena on määritellä Euroopan ja Suomen suuret kysymykset uusiksi ja rakentaa avointa vuoropuhelua.

Naantalissa osallistujat jakautuvat kahteentoista työpajaan, joissa sukelletaan Euroopan ja Suomen tulevaisuuden suuriin kysymyksiin yllättävissä kokoonpanoissa. Kukin työpaja esittelee oman teemansa koonnin festivaalin toisen päivän aamuna Naantali 24h:n muille osallistujille.

Tapahtuman osallistujat:

Riku Aalto

Mika Aaltola

Jacob af Forselles

Minna Aila

Juha Ala-Huikku

Piia Alvesalo

Johannes Anttila

Timo Anttila

Ona Aula

Muhis Azizi

Tommy Björkskog

Ville Blåfield

Paul Brück

Christina Dahlblom

Jarkko Eloranta

Miia Eloranta

Alvar Euro

Sture Fjäder

Toni Forsblom

Anders Gardberg

Hanna Gustafsson

Sirpa Hagsberg

Tiina Haimi

Kari Häkämies

Miika Halonen

Miihkali Härkönen

Riikka Heikinheimo

Fredrik Heinonen

Susa Helin

Sauli Hievanen

Niku Hooli

Matti Huutola

Kati Ihamäki

Heini Jalkanen

Harri Järvinen

Susanna Jokimies

Maria Jokinen

Kristiina Jokisuu

Pekka Jokisuu

Hannu Jouhki

Julia Jousilahti

Vilhelm Junnila

Esa Kallio

Pentti-Oskari Kangas

Jaakko Kangasniemi

Olli Kärkkäinen

Antti Kasi

Ella Kasi

Kata Kaski

Lauri Kattelus

Jussi Kekkonen

Jyrki Kemppainen

Päivi Kerkola

Mikko Kiesiläinen

Mika Kiviharju

Ville Kopra

Ari Korhonen

Jarkko Koro

Sini Korpinen

Paavali Kukkonen

Veli-Matti Kuntonen

Heli Kurki

Joel Kuuva

Laura Kyyrö

Jani Laatikainen

Sakari Laiho

Minna Långström

Sanni Lehtinen

Jesper Lempiäinen

Timo Leskinen

Miia Liesegang

Jarno Limnéll

Jan Lindström

Noora Löfström

Riina Lumme

Tapio Luoma

Salla Luomanmäki

Riitta Luotio

Marko Luukkonen

Janina Mackiewicz

Anna Mäkipää

Sanna Marttila

Esa-Pekka Mattila

Ida Mielityinen

Timo Miettinen

Lauri Muranen

Jouni Mutanen

Riikka Mykkänen

Tarja Niemelä

Johanna Niemi

Heidi Nieminen

Valtteri Niiranen

Hanna Nurminen

Arto Oikarinen

Merja Paavola

Marja Pajulahti

Leena Palmulaakso-Nylund

Juha Pankakoski

Juha Pantzar

Kirsi Pimiä

Iiro Pöyhönen

Simo Pöyhönen

Elina Pylkkänen

Erkka Railo

Eemeli Rajala

Teija Raninen

Olli Rannisto

Hannamari Rannisto

Ville-Veikko Rantamaula

Laura Rantanen

Niina Ratilainen

Tarja Rautiainen

Tiina Rinne-Kylänpää

Juho Romakkaniemi

Mikko Rönnholm

Leena Rönnholm

Annika Rönni-Sällinen

Panu Routila

Sanni Salmenoja

Eeva Salmenpohja

Anne Salo

Kai Salo

Marja Sannikka

Timo Saranpää

Katri Sarlund

Laura Saurama

Pekka Sauri

Lotta Savinko

Saara Seppälä

Olli Setänen

Saku Sipola

Olli Sirén

Saara-Sofia Sirén 

Ari Steiner

Paula Steiner

Akusti Suomi

Tero Tavio

Elias Tenkanen

Lauri Tierala

Jussi Tolvanen

Merru Tuliara

Kristiina Turtonen

Markku Tuuna

Annika Urpolahti

Elina Ussa

Mari Vaattovaara

Mikko Valtonen

Minna Vanhala-Harmanen

Mika Varjonen

Emma-StinaVehmanen

Kari Veijonen

Tuikku Veijonen

Katja Veirto

Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve

Ville Viita

Antti Viitanen

Janne Virtanen

Sannamari Vuorela

Johanna Vuorelma

Vesa Vuorenkoski

Reetta Wallén

Jyrki Wallin

Stefan Wallin

Hanna Wass

Outi Wendelin

Jan Westö

YHTEISKUNNAN UUDISTAMISEN FOORUMI NAANTALI 24H:N PUHUJAT JULKI

Toista kertaa järjestettävän kaksipäiväisen tapahtuman avaavat amerikkalainen kirjailija ja toimittaja Anne Applebaum sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma. Lisäksi alussa kuullaan tervehdys tulevalta pääministeriltä Antti Rinteeltä.

Naantalissa 12.–13. kesäkuuta toista kertaa järjestettävä yhteiskunnan uudistamisen foorumi Naantali 24h kokoaa jälleen yli sata vaikuttajaa taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin määrittelemään uusiksi Suomen ja Euroopan lähitulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia. Tapahtuma järjestetään yhteisvoimin ja mukana ovat tänä vuonna Naantalin kaupunki, Akava, Fortum, Konecranes, Miltton, SAK ja SATO. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana pyritään tällä kertaa löytämään ja määrittelemään uusiksi Suomen ja Euroopan lähitulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä.

Foorumi alkaa kahdella keynote-alustuksella ja videotervehdyksellä, jotka lähestyvät kansallisen ja kansainvälisen tulevaisuuden yhdessä rakentamiseen liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista. Anne Applebaum on Pulitzer-palkittu amerikkalaiskirjailija ja toimittaja, joka on työssään tutkinut paljon kansalaisyhteiskuntien kehitystä Itä- ja Keski-Euroopassa. Applebaumin jälkeen kuullaan tulevan pääministeri Antti Rinteen videotervehdys, ja viimeisen alustuksen Naantalin tämän vuoden teemoihin pitää myös viime vuonna tapahtuman avannut arkkipiispa Tapio Luoma.

Alkusanojen jälkeen Naantali 24h -foorumin reilu sata osallistujaa jakautuvat kahteentoista työpajaan, joissa sukelletaan Suomen ja Euroopan tulevaisuuden suuriin kysymyksiin iltapäivän ajan yllättävissä kokoonpanoissa.

Työpajojen teemat ovat: Vääjäämätön väestönkehitys; Uusi EU– Suomen johdolla Brexitin jälkeiseen Eurooppaan; Tulevaisuuden osaaminen ja koulutus; Työn ja työelämän murros; Digitalisaation mahdollisuudet Suomelle ja Euroopalle; Pariisista eteenpäin– Ilmastopolitiikka 2020-luvulla; Tulevaisuuden hoiva ja perusturva; Työkaluja syrjäytymisen ehkäisyyn; Euroopan rajat ja turvallisuus;Uusi talous; Demokraattisen päätöksenteon tulevaisuus.

Kukin työpaja muodostaa omasta teemastaan yhteenvedon, joka esitellään tapahtumantoisen päivän aamuna muille osallistujille.

Lisätiedot:

Maria Vaismaa
Viestintäjohtaja
Miltton
+358 40 752 9198
maria.vaismaa@miltton.fi

Naantali 24h -tapahtuman ohjelmarunko ja työpajojen teemat julkistettu

Tänä vuonna Naantalissa paneudutaan Suomen ja Euroopan lähitulevaisuuden suuriin kysymyksiin ja vastauksiin. Viime vuoden tapaan jakaudumme ensimmäisenä päivänä keskustelemaan teemakohtaisiin työpajoihin yllättävissä kokoonpanoissa, jonka jälkeen tuomme keskustelun tuotokset yhteiseen käsittelyyn tapahtuman toisena päivänä.

Naantali 24h -foorumin työryhmissä keskustellaan teemoittain:

 Uusi urbanisaatio; Tulevaisuuden kaupungit, asuminen ja liikenne
Miten kaupungistuminen muuttaa yhteiskuntaa, ja mitä mahdollisuuksia uusi urbanisaatio tuo? Miten sen tuomiin haasteisiin tulee vastata? 


Digitalisaation mahdollisuudet Suomelle ja Euroopalle
Digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation tarjoamat mahdollisuudet EU:lle. Suomi digitalisaation edelläkävijänä ja innovaatioiden mahdollistajana.

 
Vääjäämätön väestönkehitys; Vanheneva, entistä monikulttuurisempi Suomi?
Miten väestönkehitys ja ikärakenne muuttaa Suomea, ja miten väestökehityksen haasteisiin tulee vastata? Tulevaisuuden Suomi on entistä monikulttuurisempi - miten tämä muuttaa yhteiskuntaa?
 

Uusi EU; Suomen johdolla Brexitin jälkeiseen Eurooppaan
Euroopan Unionin uusi dynamiikka ja seuraavien viiden vuoden kohtalonkysymykset. Suomen ja Pohjoismaiden rooli unionissa.

 
Tulevaisuuden osaaminen ja koulutus
Miten työelämän murros haastaa koulutus- ja osaamispolitiikkaa; yhden tutkinnon maailmasta jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen yhteiskuntaan. Tulevaisuuden avaintaidot ja oppimisen muodot.
 

Työn ja työelämän murros
Työn ja työmarkkinoiden murros, uudet työn ja toimeentulon muodot. Duunarista itsensätyöllistäjäksi - työelämän uudet roolit ja ammatilliset paletit.
 

Pariisista eteenpäin; Ilmastopolitiikka 2020-luvulla
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaadittava ilmastopolitiikka Suomessa, EU-tasolla ja globaalisti. Suomen ja EU:n rooli suunnannäyttäjänä. Ilmastonmuutoksen ja vastuullisen ilmastopolitiikan vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan.
 

Tulevaisuuden hoiva ja perusturva; Hyvinvointivaltion tulevaisuus
Sosiaali-, terveys- ja peruspalveluiden tulevaisuuden mallit, vaatimukset - ja innovaatiot. Hyvinvointivaltion turvaverkkojen tulevaisuus ja rahoitus.

 
Miten pidämme kaikki mukana; Työkaluja syrjäytymisen ehkäisyyn
Ratkaisuja kaikkien nuorten tukemiseen ja yksilöllisten polkujen löytämiseen. Yhteiskunnan turvaverkot ja tuki halki elämän niille, jotka uhkaavat jäädä matkasta.
 

Euroopan rajat ja turvallisuus; Valvonta ja vapaa liikkuvuus
EU:n yhteinen raja- ja lähialuepolitiikka, rajavalvonnan ja vapaan liikkuvuuden suhde. Näkemyksiä ja ratkaisuja unionin kansalaisten turvallisuuden ja vapauden rakentamiseen.
 

Uusi talous; Liike-elämän uudet mahdollisuudet ja menestystarinat
Mistä nousevat seuraavat suomalaiset menestystarinat? Liike-elämän uudet muodot ja alustat, uusien innovaatioiden synty ja vaatimukset.


Politiikan pelastajat; Demokraattisen päätöksenteon tulevaisuus
Kansanvallan rakenteiden uudistamistarpeet ja uudet toimijat - miten säilytetään edustuksellisen demokraattisen päätöksentekojärjestelmän luottamus ja legitimiteetti? Politiikan tekemisen uudet muodot ja innovaatiot.

 

Tapahtuman ohjelmarunko:

Keskiviikko 12.6. 

8.15      Kuljetus Helsingistä Naantaliin

11.00    Alustuspuheenvuorot

12.00    Yhteinen lounas

13.15    Siirtyminen työpajoihin

13.30    Työpajatyöskentely

Osallistujat jaetaan etukäteen 12 työryhmään, joilla on kullakin omat teemansa

15.00    Kahvitauko

15.30    Työpajatyöskentely jatkuu

17.00    Työpajatyöskentely päättyy

            Tauko ja majoittuminen

18.30    Illallinen

21.00    Keskustelu jatkuu Naantalin ravintoloissa ja baareissa 

 

Torstai 13.6.     

9.00     Työpajatyöskentelyn teemat tuodaan yhteiseen käsittelyyn

11.00    Naantali 24h päättyy

11.30    Kuljetus Naantalista Helsinkiin

            Perillä Helsingissä noin klo 13.45

Naantali 24h kokoaa Suomen vaikuttajat kesäkuussa Naantaliin

Yhteiskunnan uudistamisen foorumi Naantali 24h kokoaa 12.–13.6.2019 Naantaliin Suomen ja Euroopan tulevaisuuden kysymysten ääreen laajan joukon keskustelijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta. Eduskunta- ja europarlamenttivaalien täyttämän kevään jälkeen Naantalissa haetaan yllättävillä kokoonpanoilla uusia ideoita lähivuosien suurten haasteiden ratkaisemiseksi. Toista kertaa järjestettävän tapahtuman kutsuvat tänä vuonna koolle Naantalin kaupunki, Akava, Fortum, Konecranes, Miltton, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK sekä SATO.

Naantali 24h on toista kertaa järjestettävä yhteiskunnan uudistamisen foorumi, jossa ei ole lavoja, luentoja, titteleitä tai yleisöä. Tilaisuuden kutsuvieraat ovat kaikki osallistujia ja tasa-arvoisia keskustelijoita. Tilaisuuden järjestäjätahot Naantalin kaupunki, Akava, Fortum, Konecranes, Miltton, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK sekä SATO haluavat olla kaikki osaltaan edistämässä laajaa yhteiskunnallista vuoropuhelua.

”Suomi ja Euroopan Unioni ovat vaalien jälkeen uuden edessä, ja EU:n puheenjohtajamaana Suomella on tilaisuus näyttää suuntaa koko Euroopan tulevaisuudelle. Nyt tarvitaan rohkeutta tuoda esiin näkemyksiä. Suuret ajatukset voidaan saada liikkeelle lyhyessä ajassa, jos tulemme toisiamme vastaan avoimin mielin. Naantali 24h vastaa tähän haasteeseen ilman turhaa jäykistelyä”, toteaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

”Naantali 24h on osoittanut selvän tarpeen uudenlaiselle tavalle keskustella Suomen tulevaisuuden tärkeistä kysymyksistä. Naantalin kaupungille on kunnia olla tarjoamassa tänäkin vuonna puitteet tapahtumalle”, sanoo Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

”Keskustelu Suomen suunnasta on erityisen tärkeää juuri nyt. Meillä on käsissämme useita asioita, joita kukaan ei yksinään pysty ratkaisemaan. Naantaliin kokoontuu erittäin mielenkiintoinen ryhmä toimijoita. Odotamme suurella mielenkiinnolla keskusteluja ja ratkaisuehdotuksia meitä kaikkia koskettaviin kysymyksiin”, jatkaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Naantali 24h kokoaa yhteen monipuolisen joukon vaikuttajia taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin tavoitteenaan määritellä Suomen ja Euroopan suuret kysymykset 24 tunnin aikana. Tapahtuman pääteemojen, luottamuksen rakentamisen ja avoimen dialogin hengessä kaikkien tapahtumaan osallistuvien nimet tullaan julkistamaan.

”Suuret globaalisti toimivat yritykset pyrkivät aktiivisesti löytämään tapoja käydä vuoropuhelua eri sidosryhmiensä kanssa. Naantali 24h:n kaltaiset tilaisuudet ovat ainutlaatuisia mahdollisuuksia kuulla ja ymmärtää toisiamme”, sanoo Konecranesin markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila.

"Olemme Fortumilla tunnistaneet tarpeen löytää uusia muotoja yhteiskunnalliselle keskustelulle. Esimerkiksi ilmastonmuutos on kaikkia koskettava teema, josta meidän on voitava keskustella niin, ettei aiheesta tule yhteiskuntaa jakava tai eriarvoistava teema", jatkaa Arto Räty, Fortumin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja. 

Tapahtuman 12 työpajassa yhteiskunnan suuria kysymyksiä ja haasteita taklataan erilaisilla kokoonpanoilla. Käsiteltäviä kysymyksiä ovat muun muassa Suomen rooli Euroopassa ja maailmassa, ilmastonmuutoksen hillitseminen, urbanisaatio, työn ja työelämän murros, vääjäämätön väestönkehitys, digitalisaatio sekä demokraattisen päätöksenteon tulevaisuus.

”Suuret teemat, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, työelämän ja liikenteen murrokset ja demografinen kehitys edellyttävät avointa keskustelua ilman takertumista vanhoihin ajatuksiin. Esimerkiksi uudenlaiset asumisen ratkaisut tukevat parhaimmillaan koko yhteiskunnan kehitystä, mutta vaativat onnistuakseen rohkeutta ja uusille ratkaisuille avointa ajattelua”,toteaa SATOn toimitusjohtaja Saku Sipola.

”Suomalainen yhteiskunta tarvitsee yhteistä suuntaa ja avointa, rakentavaa keskustelua. Meille on tärkeää olla osaltamme mukana kehittämässä uudenlaisia yhteiskunnallisia keskusteluja edistäviä alustoja, johon Naantali 24h tarjoaa erinomaisen kokonaisuuden”, toteaa Milttonin viestintäjohtaja Maria Vaismaa

Lisätietoja:
info(at)naantali24h.fi

Naantali 24h julkaisi 30 tulevaisuusteesiä Suomelle

Naantali 24h julkaisi 30 tulevaisuusteesiä Suomelle

Ensimmäinen yhteiskunnan uudistamisen festivaali, Naantali 24h, keräsi 12.–13.6. Naantaliin yli 170 vaikuttajaa taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin. Tapahtuman tavoitteena oli määritellä Suomen suuret kysymykset yhdessä uusiksi ja rakentaa avointa vuoropuhelua. Tapahtuman teemoiksi nousivat luottamuksen rakentaminen ja dialogin paluu, joiden pohjalta osallistujat kokosivat yhteensä 30 tulevaisuusteesiä Suomelle. Tapahtuman järjestivät yhdessä Naantalin kaupunki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Alma Talent ja Miltton.

Uusi yhteiskunnan uudistamisen festivaali kutsuu vaikuttajat Naantaliin

Naantalissa järjestetään 12.-13.6.2018 ensimmäistä kertaa uudenlainen yhteiskunnan uudistamisen festivaali Naantali 24h, joka kokoaa yhteen laajan joukon vaikuttajia yhteiskunnan eri osa-alueilta. Tapahtuman järjestävät yhdessä Naantalin kaupunki, EK, SAK, Alma Talent ja Miltton. Tapahtuman kattoteemana on luottamuksen rakentaminen ja dialogin paluu.

Naantali 24h on yhteiskunnan uudistamisen festivaali, jossa ei ole lavoja, luentoja, titteleitä tai yleisöä – kaikki kutsutut ovat osallistujia ja tasa-arvoisia pääpuhujia. Tapahtuma kokoaa yhteen laajan joukon vaikuttajia taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin missionaan määritellä Suomen suuret kysymykset uusiksi ja rakentaa avointa vuoropuhelua. Aikaa on 24 tuntia, jonka päätteeksi tulokset siirtyvät suoraan poliittisten päättäjien käsittelyyn.

Ensimmäisen Naantali 24h -festivaalin kutsuvat koolle Naantalin kaupunki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Alma Talent ja Miltton.

”Halusimme kutsua koolle uudenlaisen yhteiskunnallisen keskustelun festivaalin, johon Naantali vetovoimaisena kesäkaupunkina avaa luontevat puitteet. Aurinkoinen saaristokaupunki tarjoaa yllätyksellisiä kohtaamispaikkoja, kuten yksityiskoteja, ateljeen, museon sekä ravintoloita vuorovaikutukselle ja uusille ajatuksille”, toteaa Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

”Suomen uudistaminen edellyttää luottamuksen vahvistamista, yhteistä visiota tulevaisuudesta ja kaikkien pitämistä mukana. Uskon, että tämä on mahdollista, jos vain lopetamme toistemme ohi puhumisen”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

”Suomalaisessa yhteiskunnassa on vahvistettava luottamusta. SAK on aina halunnut rakentaa suomalaista yhteiskuntaa sopimisen ja luottamuksen varassa. Naantali 24h tarjoaa tämän tavoitteen edistämiseen oivan mahdollisuuden”, toteaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Festivaalin työpajoissa suomalaisen yhteiskunnan suuria kysymyksiä ja haasteita taklataan yllättävillä kokoonpanoilla. Käsiteltäviä kysymyksiä ovat muun muassa luottamuksen yhteiskunnan rakennuspalikat; osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän tulevaisuuden visio; Suomen rooli Euroopassa ja maailmassa; Suomen asema kestävässä kehityksessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä; suomalainen arki, tulevaisuuden elämänlaatu ja sen oikeat mittarit.

Työpajojen jälkeisenä aamuna keskustelun anti viedään suoraan poliittisten päättäjien kommentoitavaksi. Keskustelua on myös mahdollista seurata suorana lähetyksenä verkossa.  Päättäjäpaneeliin osallistuvat eduskuntapuolueiden edustajina Katri Kulmuni, Sanni Grahn-Laasonen, Simon Elo, Antti Rinne, Touko Aalto, Li Andersson, Laura Huhtasaari, Anna-Maja Henriksson ja Sari Essayah.

”Toimimme kestävän kasvun puolesta, niin yksilön, yritysten kuin yhteiskunnankin osalta. Olemme innoissamme, kun saamme olla tässä porukassa mukana ideoimassa Suomea seuraavalle tasolle. Osana kokonaisuutta tulemme välittämään Naantali 24h:n tapahtumat ja tunnelmat päättäjäpaneeleineen kattavasti kaikille suomalaisille”, toteaa Alma Talentin toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori.

”Yritysten on otettava toimintansa yhteiskunnalliset vaikutukset huomioon kokonaisvaltaisesti. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia ja pohjoismaisia yrityksiä vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan ja antaa yhteiskunnan vastavuoroisesti vaikuttaa heihin. Siksi meille on tärkeää olla mukana kehittämässä erilaisia yhteiskunnallista keskustelua edistäviä alustoja, joista Naantali 24h on erinomainen esimerkki”, toteaa Miltton Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Myllys.

Lisätietoja:
https://www.naantali24h.fi/
info(at)naantali24h.fi

Mediayhteydenotot:
Maria Vaismaa
Viestintäjohtaja, Miltton
maria.vaismaa(at)miltton.fi
puh. +358 40 752 9198